Rada Rodziców

Komitet Rodzicielski – informacje

0

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do rodziców o wpłaty na komitet rodzicielski. Wpłat można dokonywać u skarbników klasowych oraz w sekretariacie szkoły, jak też na konkto Rady Rodziców (nr konta 33 8120 0003 2001 0044 7195 0001).
Proponowane minimalne kwoty na ten rok szkolny wynoszą 30zł jedno dziecko, 40zł dwoje dzieci, 50zł troje dzieci i więcej. W miarę możliwości finansowych rodziców kwota może być wyższa. Kwoty prosimy dzielić tak, aby w każdej klasie była część wpłaty (np. 2 dzieci to: 20zł wpłaty w klasie Ia, 20zł wpłaty w klasie Vb). Za 100% frekwencję wpłat klasa będzie miała zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasy od RR.
Pieniądze zebrane od rodziców przeznaczone są wyłącznie na zakup nagród dla dzieci oraz opłacenie kosztów przejazdu dzieci na zawody i konkursy. Organizowane kiermasze, zabawy, festyny itp. są dodatkowym źródłem dochodu, z którego pokrywane są inne wydatki i inwestycje.
Przy okazji przypominamy oraz serdecznie zapraszamy na zabawę andrzejkową, która odbędzie się 30.11.2013r w remizie OSP w Bulowicach.

Zabawa Andrzejkowa dla Rodziców

0

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bulowicach serdecznie zaprasza na Zabawę Andrzejkową. Szczegóły na plakacie.

radaRodzicowZabawaAndrz2013

Idź do góry