Przedszkole

Główna kategoria postów powiązanych z Przedszkolem

List Ministra Edukacji Nrodowej

0

List Ministra Edukacji Narodowej skierowany do uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego.

LIST

Zakończenie roku szkolnego

0

Fotograficzne wspomnienia przedszkolne

0

Na zakończenie roku szkolnego przedszkolaki wspominają co ciekawego się w nim wydarzyło. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji poszczególnych grup.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Bulowicach w okresie epidemii COVID-19.

0

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ważnymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w ZSP Bulowice.

Procedury bezpieczeństwa

Wakacyjne dyżury przedszkoli

0
DRODZY RODZICE,

UWAGA!

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Gminie Kęty planowany jest dyżur wakacyjny organizowany w czterech przedszkolach. W przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na organizację dyżuru w poniższej formie może nastąpić zmiana zasad jego realizacji.

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Kęty pełnić będą następujące przedszkola:

Lipiec

– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach (spwp7.edukacja.kety.pl)

– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach (www.zspwitkowice.edukacja.kety.pl)

Sierpień

– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach (spwp9.edukacja.kety.pl)

– Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Łękach (www.zspleki.edukacja.kety.pl)

Nabór przeprowadzony zostanie przez dyżurujące przedszkola od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku do godz. 14.00. Warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej na adres e-mail przedszkola, do którego chcą Państwo zapisać swoje dziecko lub w wersji papierowej w jego siedzibie (dokumenty do pobrania na stronie dyżurującego przedszkola).

Dyżur wakacyjny w gminnych przedszkolach będzie organizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Dyżur wakacyjny będzie realizowany w przypadku braku okoliczności wyłączających działalność jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzień Patrona Szkoły

0

W związku z Dniem Patrona naszej szkoły zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, dotyczącą osoby Tadeusza Kościuszki.

Idź do góry