List Ministra Edukacji Narodowej skierowany do uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego.

LIST