List Ministra Edukacji Narodowej skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

LIST