Komitet Rodzicielski – informacje

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą do rodziców o wpłaty na komitet rodzicielski w terminie do 31.12.2018 r.

Wysokość wpłaty jest dobrowolna.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców lub u skarbników klasowych.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu możemy uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci oraz doskonalić naszą szkołę, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Dane do przelewu:

Nr konta: 84 8437 0002 0014 0724 7195 0001

Rada Rodziców ZSP w Bulowicach

ul. Bielska 59

32-652 Bulowice

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Adres poczty elektronicznej: radarodzicow.bulowice@gmail.com

Idź do góry