Informacje dla rodziców

Propozycje pedagogiczne dostępne w bibliotece szkolnej  c.d.

* „Nie!!! Alkoholowi i narkotykom” Dawid J. Wilmes.
Podręcznik dla rodziców troszczących się o swoje dziecko, który uczy zapobiegania uzależnieniom. propozycjePedagBibliot2013 (4)Autor podaje wskazówki jak postępować, aby wychować dziecko, które będzie potrafiło powiedzieć nie!!! alkoholowi i narkotykom, a tym samym chronić je przed uzależnieniami.

* „Uzależnienia : Narkotyki, alkohol, leki, sterydy” Beata Kiełbasa
Autorka – psycholog opisuje w książce przykłady procedur i działań, które pomogą zapoznać się z problematyką uzależnień a jednocześnie zapobiegać ich powstawaniu.propozycjePedagBibliot2013
W książce znajduje się wiele autentycznych przykładów z pracy z młodzieżą uzależnioną oraz opisy i odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i wątpliwości rodziców i nauczycieli.

* „Poznanie przez działanie, gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka”  Ewa Minor, Marcin Minor
Książka jest adresowana do rodziców oraz wszystkich zawodowo zajmujących się rozwojem dzieci. W książce znajduje się wiele dobrze znanych  zabaw, ale również autorskich, sprawdzonych w praktyce propozycjePedagBibliot2013 (2)pomysłów. Książka podpowiada w jaki sposób bawić, aby poznawać dziecko, wspierać j w harmonijnym rozwoju  oraz pomagać w pokonywaniu trudności. Propozycje ćwiczeń i zabaw dotyczą dzieci od dwóch lat aż po osoby dorosłe. Autorzy są twórcami Pracowni Terapeutyczno-Artystycznej MAMAMI oraz Symultanicznej Terapii Sensomotorycznej (STS).

* „Jak się uczyć” Jarosław Rudniański
Autor w przystępny sposób radzi jak się przygotowywać, odpowiadać, pisać wypracowania, sprawniej myśleć i zapamiętywać, aby uzyskiwać dobre oceny, podaje wskazówki, które pomogą w pracy szkolnej i domowej. propozycjePedagBibliot2013 (3)Książka może stanowić wsparcie dla rodziców, którzy chcą pomóc dziecku w nauce. Tym razem propozycja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Zapraszamy do biblioteki!

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Propozycje pedagogiczne

 

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber, Elanie Mazlish
Książka dla rodziców i nauczycieli, w której autorki prezentują nowe metody wychowawcze i sposoby ich wdrażania w codziennym życiu, za pomocą przykładów i wskazówek pokazują jak w skuteczny sposób opanować sztukę komunikacji oraz budować silne więzi emocjonalne.

„Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. W domu i w szkole” Adele Faber, Elanie Mazlish
Poradnik, z doświadczeniami rodziców i nauczycieli, zawierający konkretne przykłady  sytuacji, które mogą zdarzyć się w domu i w szkole. Autorki pokazują  jak ważna i skuteczna jest technika dialogu, odpowiadają na wiele istotnych pytań, które nasuwają się rodzicom i nauczycielom min.: Jak radzić sobie z uczuciami, które przeszkadzają w nauce? Jak zachęcić dzieci do współpracy? Jak chwalić, żeby nie wprawiać w zakłopotanie? Jak karać, żeby nie ranić.

„Każde dziecko ma swoje mocne strony” Christie Kaniak-Urban
Poradnik dla rodziców i wychowawców, stanowiący cenną pomoc pedagogiczną. Autorka przedstawia cztery typy dzieci (dziecko duszyczka, dziecko obowiązku, dziecko przygód, dziecko mądra głowa), wskazuje na ich  sposoby reagowania na różne sytuacje, na ich zdolności i kompetencje, doradzając jakiej pomocy potrzebują w nauce i pokonywaniu problemów.

„Drogi dorastania” Irena Obuchowska
Książka przeznaczona dla rodziców i wychowawców, obejmująca problematykę dorastania. W pierwszej części autorka przedstawia poszczególne procesy rozwoju młodego człowieka, następnie podejmuje problemy pedagogiczne okresu dorastania, w końcowej części proponuje postępowanie wychowawcze wobec dorastającej młodzieży, formułując podstawowe zasady współpracy.

Prezentowane książki są dostępne w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

CO ZROBIĆ, ŻEBY NASZE DZIECI CZYTAŁY?
Propozycje oddziaływań wychowawczych dla rodziców

 

Wyrabianie w dzieciach nawyku regularnego czytania oraz nadanie książce odpowiedniego znaczenia w ich systemie wartości ma szansę powodzenia tylko przy pozyskaniu rodziców jako aktywnych sprzymierzeńców tej sprawy.

Dlatego też, postanowiłyśmy przeprowadzić ankietę, której celem było skłonienie rodziców do autorefleksji na temat czytania dzieciom, a ponadto zdiagnozowanie sytuacji dotyczącej tego zagadnienia w rodzinach uczniów.

Badaniu ankietowemu poddani zostali rodzice uczniów klas I i II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach w liczbie 54 (luty 2010).

Jak wynika z uzyskanych danych, prawie połowa badanych rodziców (48%) czyta swoim dzieciom co najmniej raz w tygodniu. Mniej, bo 28% czyta codziennie, a 23% ankietowanych bardzo rzadko lub co najmniej raz w miesiącu.

Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie czytać bajki, opowiadania, wiersze, w miarę możliwości starać się to robić w określonej porze dnia, np przed snem.

Blisko połowa badanych rodziców poświęca na czytanie dziecku 15-20 minut (48%), 39%- 10 minut, 5 minut tylko 5,5%, a dłużej niż 20 minut – 7,5% badanych.

Wydaje się, iż czas czytania nie powinien odgrywać aż tak znaczącej roli w przypadku, gdy będzie to codzienne czytanie – nawet 5 minut ma ogromne znaczenie. Najważniejsze jest stworzenie codziennego rytuału czytania.

W kolejnym pytaniu dane liczbowe wskazują, że najczęściej, bo aż u 85% badanych rodzin w domu czyta mama, na drugim miejscu, ale już tylko w 16% czyta tata i starsze rodzeństwo, a babcia lub dziadek tylko w 9%.

Istotne jest także twórcze podejście do czytanego tekstu, np czytanie z podziałem na role przez całą rodzinę. Zacieśnia to więzi rodzinne, przynosi wiele radości i satysfakcji.

W następnym pytaniu o czas, który  poświęca się na czytanie dziecku, niestety aż 70% ankietowanych rodziców przyznaje się do tego, że ma go zbyt mało, a pozostałe 30% uważa, że wystarczająco dużo.

Dziecko powinno być dla nas najważniejsze i nawet, gdy jesteśmy bardzo zmęczeni znajdźmy chociaż chwilę, aby wspólnie z nim się odprężyć i przyjemnie spędzić czas z książką.

Jeśli chodzi o powody, dla których rodzice czytają dzieciom zbyt rzadko, to główną przyczyną wg 45% ankietowanych jest brak czasu, w 22% dziecko nie ma na to ochoty, np woli oglądać telewizję lub grać w gry komputerowe, a w 11% woli bawić się czy słuchać muzyki. Niestety, jest też część rodziców (22%), która nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Badania wskazują, że dzieci większość wolnego czasu spędzają na oglądaniu telewizji czy grach komputerowych. Przyczyn takiego stanu szukać należy w systemie wartości preferowanym w naszej kulturze. I właśnie w tym jest rola rodziców, aby inicjowali czytelnictwo, ale również kontrolowali, dokonywali selekcji  programów telewizyjnych  czy stron internetowych, z których korzystają dzieci.

Wśród ulubionych książek swoich dzieci rodzice w przeważającej części wymieniali takie tytuły jak: „Franklin”, „Martynka”, „Baśnie Andersena”, „Kubuś Puchatek”, ale także wiersze Jana Brzechwy, Tuwima czy komiksy.

Natomiast aż 50% ankietowanych rodziców nie wymieniło swojej ulubionej książki, co jest bardzo smutnym i zatrważającym faktem.

Owszem są rodzice, którzy czytają, wśród ich ulubionych tytułów można wymienić utwory z klasyki literatury np.: „Martin Eden”, „Pan Tadeusz”, „Qvo vadis”, trylogia Sienkiewicza, „Anna Karenina”, ale i współczesne tytuły, takie jak „Dom nad rozlewiskiem”, saga „Zmierzch”  czy „Miedziany jeździec”

Starajmy się znaleźć czas na czytanie książek, bo ma ono niezaprzeczalną wartość w życiu każdego człowieka.

Dziecko, aby samo czytało, musi widzieć rodziców czytających.

Róbmy sobie i naszym dzieciom prezenty książkowe. Naprawdę warto.

Badani rodzice widzą korzyści wynikające z czytania dziecku na głos najczęściej wskazując na rozwój wyobraźni (46 głosów), wzbogacanie słownictwa (38 głosów), oraz wyrabianie nawyku czytania (33 głosy).

Również istotne było dla nich zacieśnienie z dzieckiem więzi uczuciowej, wyrabianie w nim wrażliwości oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych (po 23 głosy).

17% rodziców uznało, iż czytanie dziecku na głos wpływa na wszystkie wymienione w ankiecie korzyści i nie myliło się.

Na koniec tych wszystkich rozważań i wniosków należy zwrócić uwagę na bardzo istotną sprawę.

Choć ciężar troski o czytelnictwo młodych ludzi spada w znacznym stopniu na szkołę – bibliotekarzy i nauczycieli, to także rodzice powinni być inspiratorami czytelnictwa swoich dzieci.

Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.

Opracowały

Flasz Edyta

Gaciek Anna

Idź do góry